Phát triển đô thị Huế theo cơ chế đặc thù

TTH.VN – Chiều 17/10, sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 17, khóa XV (mở rộng) đã hoàn thành toàn bộ các nội dung đề ra.

Chủ tịch UBND TP. Huế – Hoàng Hải Minh phát biểu ý kiến 

Hội nghị đã tập trung thảo luận, góp ý dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; cho ý kiến và thông qua Đề án xây dựng và phát triển đô thị Huế đến năm 2030; báo cáo tổng kết Nghị quyết 49/NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 để sớm đưa chủ trương của Tỉnh ủy đi vào cuộc sống.

Thảo luận, đóng góp tại hội nghị, đa số các ý kiến đồng tình, thống nhất về chủ trương, định hướng phát triển không gian đô thị Huế đến năm 2030 theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2020-2025), xây dựng, phát triển không gian đô thị Huế hướng biển, theo trục cảnh quan hai bờ sông Hương. Phạm vi nghiên cứu bao gồm khu vực thành phố Huế hiện hữu; thị xã Hương Thủy (các xã: Thủy Vân,Thủy Bằng); thị xã Hương Trà (các phường, xã: Hương Hồ, Hương An, Hương Thọ, Hương Vinh, Hải Dương, Hương Phong) và huyện Phú Vang (các xã, thị trấn: Thuận An, Phú Thượng, Phú Mậu, Phú Dương, Phú Thanh), với quy mô khoảng 267km2.

Giai đoạn 2 (2025-2030), trên cơ sở định hướng phát triển của giai đoạn 1, tiếp tục xây dựng, phát triển không gian đô thị Huế theo định hướng của đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế và quy hoạch chung TP. Huế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với vùng lõi đô thị có quy mô khoảng 348km2 bao gồm thành phố Huế mở rộng có quy mô 267km2 (theo mô hình thành phố trong thành phố trực thuộc Trung ương theo Điều 5 của Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13) và các thị xã Hương Thủy, Hương Trà.

Hội nghị biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng 

Các ý kiến còn thống nhất chủ trương xây dựng Bộ tiêu chí Đô thị di sản và xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù áp dụng tỉnh Thừa Thiên Huế là “Đô thị di sản – thành phố trực thuộc Trung ương”. Tuy nhiên, cũng có ý kiến băn khoăn về diện tích, số đơn vị hành chính khi sáp nhập giữa các địa phương sẽ làm vỡ quy hoạch của các địa phương, cần tính toán lại cho phù hợp.

Một số ý kiến lưu ý, mở rộng quy mô TP. Huế phải gắn liền với việc sắp xếp các phường, xã thuộc địa bàn thành phố. Cần những cơ chế đặc thù để huy động nguồn lực đầu tư phát triển; khai thác, phát huy giá trị các di sản trong quá trình xây dựng “Đô thị di sản”.

Ý kiến khác cho rằng, cần tiếp tục xây dựng đề án, thận trong tính toán quy mô, diện tích và có bước đi phù hợp để có tính khả thi cao trong tổ chức thực hiện đề án; đồng thời, quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý trước một bước để dáp ứng yêu cầu khi TP. Huế mở rộng. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong tổ chức thực hiện.

Đa số ý kiến cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo các đề cương báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm. Tuy nhiên, một số ý kiến đề xuất, cần bổ sung, thêm bớt một số nội dung cho phù hợp liên quan đến chủ đề, phương châm, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, về chương trình trọng điểm, nhiệm vụ, giải pháp chiến lược…

TP. Huế sẽ được mở rộng theo 2 giai đoạn 

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã tiếp thu; đồng thời phân tích, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan và phát biểu bế mạc hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến của Tỉnh ủy để hoàn thiện Đề án và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất. TP. Huế, TX. Hương Trà, TX. Hương Thủy, huyện Phú Vang và các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, tạo sự đồng thuận, thống nhất giữa chính quyền và Nhân dân trong quá trình triển khai Đề án. Các cấp ủy Đảng tập trung lãnh, chỉ đạo chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp đúng theo hướng dẫn.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định, từ nay đến cuối năm khối lượng công việc rất lớn. Vì vậy, đề nghị các Tỉnh ủy viên, Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể nếu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo điều hành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019; chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Bài, ảnh: Anh Phong

Nguồn: báo TT huế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *