Hình thức thanh toán

Thanh toán tại quầy

Nhân viên kinh doanh sẽ xác nhận lại với khách tổng số tiền cần thanh toán. Khách đến quầy, gặp nhân viên kinh doanh để làm thủ tục thanh toán và nhận vé.

Thanh toán qua ngân hàng

Nhân viên kinh doanh sẽ xác nhận lại với khách tổng số tiền cần thanh toán. Khách thanh toán chuyển khoản cho chúng tôi qua tài khoản ngân hàng. Nhân viên kinh doanh làm thủ tục thanh toán và xuất vé gửi cho khách qua email.

Thông tin tài khoản:

Số tài khoản: 237817299 – Ngân hàng Á Châu ACB

Chủ tài khoản: Phạm Hiền