Nhiều phân loại khác nhau về hệ thống lễ hội tùy góc độ tiếp cận

TTH.VN – Rất nhiều ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã đưa ra khi bàn về góc độ phân loại các lễ hội tại hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thống lễ hội ở Thừa Thiên Huế”.

Huế là vùng đất có rất nhiều lễ hội vì thế việc phân loại lễ hội là để bảo tồn và phát huy các giá trị gắn với phát triển du lịch bền vững

Hội thảo do Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì diễn ra chiều 11/8.

TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao, chủ nhiệm đề tài này cho rằng, tùy theo góc độ tiếp cận của mỗi nhà nghiên cứu mà đưa ra một cách phân loại khác nhau về hệ thống lễ hội.

Theo ông Hải, lễ hội là thuật ngữ biểu hiện hai yếu tố lễ và hội gắn bó chặt chẽ với nhau, không thể bỏ đi một yếu tố nào. Người ta thường dùng từ lễ hội với một hàm ý là một loại sinh hoạt văn hóa của một cộng đồng dân cư. Lễ hội là tâm điểm trong đời sống tinh thần của cộng đồng, thể hiện khát vọng hướng đến các giá trị và khuôn mẫu văn hóa, được nhiều thế hệ sáng tạo, thực hành và trao truyền.

Tại hội thảo, rất nhiều ý kiến cũng được các chuyên gia nêu ra về tiêu chí lựa chọn đưa lễ hội vào danh mục lễ hội tiêu biểu ở Thừa Thiên Huế để bảo tồn và phát huy các giá trị gắn với phát triển du lịch bền vững. Từ đó, xác định được cách phân loại phù hợp nhất đối với hệ thống lễ hội ở Thừa Thiên Huế trong bối cảnh hiện nay.

Tin, ảnh: N. Minh

Nguồn ” Báo Thừa Thiên Huế online “

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *