Bảo tồn, khai thác và sử dụng bền vững nguồn gen sen Huế

TTH.VN – Đây là một trong những nội dung nêu ra ở đề tài nghiên cứu do trường đại học Khoa học thực hiện, đã được Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh nghiệm thu chiều 13/12.

» Sản phẩm khác biệt từ sen » Hoa sen Huế bất tử

Nghiên cứu đề tài này, nhóm tác giả đã xác định được đặc điểm di truyền và xây dựng sơ đồ mối quan hệ phát sinh các giống sen Huế; tuyển chọn và xây dựng quy trình nhân giống 2-3 giống sen Huế có giá trị; có mô hình trồng thử nghiệm. Tại hội nghị đánh giá, các thành viên hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả thực hiện đề tài, số lượng sản phẩm.

Từ kết quả nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu kiến nghị tiếp tục khảo sát và hoàn chỉnh sơ đồ phân bố các địa điểm trồng sen và các loại sen ở địa phương; xây dựng hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu về nguồn giống và nguồn gen các giống sen Huế; tiếp tục nhân giống các giống sen huế, định hướng bảo tồn, khai thác và sử dụng bền vững nguồn giống và nguồn gen sen Huế.

Đồng Văn

Nguồn: báo TT huế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *